Thôn Ninh Vinh Trạch, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Sản phẩm OCOP là gì? Tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP?

Đăng bởi Vũ Ngọc Duy | 08/01/2024 | 0 bình luận
Sản phẩm OCOP là gì? Tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP?

SẢN PHẢM OCOP LÀ GÌ? NHỮNG TIÊU CHUẨN GÌ ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP?

Sản phẩm OCOP là sản phẩm, dịch vụ tham gia vào Chương trình OCOP Quốc gia. Cụ thể, theo Quyết định 919/QĐ-TTg thì sản phẩm OCOP là những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có thương hiệu, mang đặc trưng về văn hóa, lợi thế của địa phương. 

Các sản phẩm OCOP sẽ được đánh giá, phân hạng theo 03 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương. Sau khi đánh giá, sản phẩm sẽ được phân hạng từ 01 sao đến 05 sao và được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong vòng 36 tháng.

Tiêu chuẩn sản phẩm OCOP là hệ thống các tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhằm xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, giá trị văn hóa, giá trị kinh tế, khả năng tiếp thị của sản phẩm.

Tiêu chuẩn sản phẩm OCOP bao gồm 3 phần chính:

 • Phần 1: Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng

 • Phần 2: Khả năng tiếp thị

 • Phần 3: Chất lượng sản phẩm

Phần 1: Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng

Phần này đánh giá các yếu tố liên quan đến sản phẩm và cộng đồng sản xuất, bao gồm:

 • Nguồn gốc, nguyên liệu: Sản phẩm phải có nguồn gốc, nguyên liệu rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn.
 • Đặc trưng, tiêu biểu: Sản phẩm phải có đặc trưng, tiêu biểu của địa phương, vùng miền.
 • Giá trị văn hóa: Sản phẩm phải mang đậm giá trị văn hóa, truyền thống của địa phương, vùng miền.
 • Liên kết cộng đồng: Sản phẩm phải được sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

Phần 2: Khả năng tiếp thị

Phần này đánh giá các yếu tố liên quan đến khả năng tiếp thị của sản phẩm, bao gồm:

 • Tên gọi, nhãn mác: Tên gọi, nhãn mác của sản phẩm phải dễ nhớ, dễ nhận biết, thể hiện được đặc trưng, tiêu biểu của sản phẩm.
 • Thông tin sản phẩm: Sản phẩm phải có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, nguyên liệu, thành phần, cách sử dụng, bảo quản,...
 • Tiếp thị, quảng bá: Sản phẩm phải được tiếp thị, quảng bá hiệu quả, giúp người tiêu dùng biết đến và lựa chọn.

Phần 3: Chất lượng sản phẩm

Phần này đánh giá các yếu tố liên quan đến chất lượng sản phẩm, bao gồm:

 • Thành phần, hàm lượng: Thành phần, hàm lượng của sản phẩm phải phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Đặc tính kỹ thuật: Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, bao gồm: chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu vi sinh,...
 • An toàn thực phẩm: Sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Phân hạng sản phẩm OCOP

Dựa trên kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí OCOP, sản phẩm sẽ được phân thành 5 hạng từ 1 sao đến 5 sao, với mức độ cao dần.

 • Hạng 1: Sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn, có khả năng tiếp thị, có sức mạnh cộng đồng.
 • Hạng 2: Sản phẩm có chất lượng, an toàn cao hơn hạng 1, có khả năng tiếp thị tốt hơn, có sức mạnh cộng đồng tốt hơn.
 • Hạng 3: Sản phẩm có chất lượng, an toàn xuất sắc, có khả năng tiếp thị hiệu quả, có sức mạnh cộng đồng vững mạnh.
 • Hạng 4: Sản phẩm có chất lượng, an toàn vượt trội, có khả năng tiếp thị đột phá, có sức mạnh cộng đồng đặc biệt.
 • Hạng 5: Sản phẩm có chất lượng, an toàn đẳng cấp quốc tế, có khả năng tiếp thị toàn cầu, có sức mạnh cộng đồng toàn cầu.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn sản phẩm OCOP

Tiêu chuẩn sản phẩm OCOP là cơ sở để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, giúp nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng sản phẩm OCOP một cách hiệu quả.

================

Công ty cổ phần Viagri tự hào là đơn vị đang sở hữu 3 sản phẩm OCOP là Trà củ sen, tinh bột củ sen và tinh bột sắn dây 

Hotline tư vấn bán hàng: 077.93.77776 hoặc 038.3799.171

FACEBOOK 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: